نقش اکوتوریسم در حفظ منابع طبیعی

اکوتوریسم Ecotourism شکلی از گردشگری است که شامل بازدید از مناطق طبیعی شکننده ، بکر و نسبتاً دست نخورده است و به عنوان جایگزینی کم اثر و اغلب در مقیاس کوچک برای گردشگری تجاری (انبوه) استاندارد در نظر گرفته شده است. هدف آن ممکن است آموزش مسافران ، تأمین بودجه برای حفاظت از محیط زیست […]

ادامه مطلب