رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی

رعایت اصول ایمنی Mountain Climbing Safety  در هنگام کوهنوردی امری ضروری است  . کوهنوردی با سایر ورزشهای فضای باز تفاوت دارد زیرا طبیعت به تنهایی زمینه فعالیت – و تقریباً همه چالش ها – را برای کوهنورد فراهم می کند. صعود به کوه ها تجسم هیجان هایی است که با آزمایش شجاعت ، تدبیر ، ، […]

ادامه مطلب