آشنایی با بسته بندی کارآمد کوله برای داشتن تجربه بهتری از پیاده روی در طبیعت

برای بسته بندی کارآمد کوله How to Pack a Backpack هیچ روشی  وجود ندارد که بگوییم صد در صد درست است ! زیرا هر نوع سفری ، تجهیزات خاص خود را می طلبد بنابراین ، دیکته کردن یک روش بعنوان بسته بندی کارآمد کوله ، هرگز کارساز نخواهد بود . به عنوان مثال زمانیکه برای […]

ادامه مطلب