آشنایی با ابزار و تجهیزات کوهنوردی

پس از عزم و اراده قوی برای صعود، تجهیزات کوهنوردی Mountaineering Equipments مهمترین فاکتور برای موفقیت در کوهپیمایی محسوب می شوند. آماده شدن برای کوهنوردی فقط محدود به بررسی کردن برنامه سفر و تمرینات لازم برای کسب  آمادگی جسمانی نیست . پیدا کردن اسباب و تجهیزات مناسب کوهنوردی نیز به همان اندازه اهمیت دارد . […]

ادامه مطلب