چگونه حشرات را از محل کمپینگ خود دور نگهداریم

طبیعت قلمرو حیات وحش و بخصوص حشرات Insects  است  ، پذیرفتن این حقیقت به هنگام وارد شدن به طبیعت بسیار مهم است زیرا باید به آن احترام بگذارید و بدانید که اولویت با آنها است و شما وارد محدوده زندگی آنها شده اید ! بنابراین چگونه می توانید حشرات را از چادر خود دور نگه دارید؟ […]

ادامه مطلب