حمام درجنگل چیست و چه مزایایی دارد

ایده حمام درجنگل Forest bathing  از یک مفهوم ژاپنی به نام شینرین یوکو سرچشمه می گیرد که به معنی “آرامش در فضای جنگل” است. اما نیازی نیست مایو خود را بپوشید یا خیس شوید – در حین حمام طبیعت ، در انرژی و هوای پاک جنگل “حمام” می کنید. هرگز ما  تا این اندازه از طبیعت […]

ادامه مطلب