چگونه در یک کشور خارجی دوستان جدید پیدا کنیم

پیدا کردن دوستان جدید How to Make Friends Abroad در یک کشور خارجی  در حالیکه که شما توریست هستید یکی از راه هایی است که تضمین می کند اوقات خوشی را داشته  باشید . و دوستان بالقوه همه جا هستند! آنها می توانند غریبه ای باشند که سوار قطار شده اند ، در رستوران قهوه […]

ادامه مطلب