آشنایی با طبیعت بکر و زیبای سوئیس 

سوئیس  Switzerland به خاطر کوههای پوشیده از برف و مردم صلح طلب ،  ساعتهای لوکس ، شکلات لذیذ و استاندارد بالای زندگی شهرت دارد. کوه های آلپ و کوه های مرتفع 62 درصد از خاک  کشور را تشکیل می دهند. به دلیل وجود کوههای فراوان ، انواع ورزشهای مربوط به کوهستان در این کشور رواج دارد […]

ادامه مطلب