در انتخاب شلوار کوهنوردی به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم

اهمیت کیفیت خوب شلوار کوهنوردی How to Choose Hiking Pants   چیزی است که از سوی بسیاری از کوهنوردان نادیده گرفته می شود. اما باید بدانید که هنگام قدم برداشتن در مسیرهای ناهموار کوهستان ضروری است که دامنه حرکت پاهای شما مناسب باشد به عبارت دیگر باید آزادی حرکت داشته باشید . آزادی حرکت به شما […]

ادامه مطلب