نکاتی که قبل از پرواز  و سفر با هواپیما باید بدانید

اگر برای اولین بار است که پرواز  TIPS FOR FIRST TIME FLYERS می کنید یا مدتی است که به دلیل بیماری همه گیرکوید 19 پرواز نکرده اید، ممکن است هیجان زده، کمی عصبی یا ترکیبی از این دو باشید. اما صادقانه باید گفت ، لزومی ندارد که مضطرب باشید ! تنها کاری که باید انجام دهید […]

ادامه مطلب