چگونه چراغ پیشانی مناسب با نیازمان را انتخاب کنیم

کلید یافتن چراغ پیشانی  headlamp مناسب این است که بدانید چه ویژگی هایی برای شما مهم است. برای چه نوع فعالیتی می خواهید از چراغ پیشانی استفاده کنید ؟ آیا قصد دارید در آخر هفته با دوستان خود کمپ کنید ؟ آیا در این سفر آخر هفته ، در تاریکی  از جنگل گذر خواهید کرد […]

ادامه مطلب