آشنایی با تجهیزات ضروری کویرنوردی

اگر تا به حال کویرنوردی desert hike را تجربه نکرده باشید بدون تردید تصور می کنید مناطق کویری  سرزمینهایی  بی ارزش هستند و در زمینه گردشگری هیچ چیزی برای ارائه ندارند. اما حقیقت درست برعکس تصور شما است .کویرها در سراسر جهان اقلیمهایی متفاوت هستند که به معنای واقعی کلمه کلیشه را زیر پا گذاشته اند […]

ادامه مطلب