آشنایی با جاذبه های طبیعی گرجستان 

گرجستان  Georgia  در تقاطع اروپای شرقی و آسیای غربی واقع شده است. این منطقه بخشی از منطقه قفقاز است که از غرب به دریای سیاه ، از شمال و شرق به روسیه ، از جنوب به ترکیه و ارمنستان و از جنوب شرقی به آذربایجان محدود می شود. مساحت آن 69,700 کیلومتر مربع است و حدود […]

ادامه مطلب